ŞUURDÂRÂNE


ŞUURDÂRÂNE
f. Haberli ve iyice tanıyarak. Kendinden haberi olarak. Bilerek, bilir gibi.(Hayat olmazsa vücud vücud değildir; ademden farkı olmaz. Hayat, ruhun ziyasıdır. Şuur, hayatın nurudur. Madem ki hayat ve şuur bu kadar ehemmiyetlidirler. Ve madem şu âlemde bilmüşahede bir intizam-ı kâmil-i ekmel vardır. Ve şu kâinatta bir itkan-ı muhkem, bir insicâm-ı ahkem görünüyor. Madem şu biçâre, perişan küremiz, sergerdan zeminimiz, bu kadar hadd ü hesâba gelmez zevil-hayat ile, zevil-ervah ile ve zevil-idrak ile dolmuştur

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • MELAİKE-İ KİRAM — Büyük meleklerin büyükleri: Cebrâil, Mikâil, İsrâfil, Azrâil (A.S.)(... Melâike, bir ümmet i azimedir ki; sıfat ı iradeden gelen ve şeriat ı fıtriyye denilen evamir i tekviniyesinin hamelesi ve mümessili ve mütemessilleridirler. S.)(... Hem… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük